Propolis - kit pszczeli w postaci naturalnej - surowiec

Opak: 50g

Propolis surowiec

Sposób przygotowania: Rozdrobniony surowiec nale?y umie?ci? w czystym, szklanym naczyniu i zala? 75% alkoholem etylowym w proporcji 50g surowca na 250ml alkoholu. Miesza? przez potrz?sanie przez 2 tygodnie. Odstawi? na pewien czas, aby p?yn wyklarowa? si?. Nast?pnie nale?y zla? roztwór propolisu z nad osadu.
Roztwór mo?na przechowywa? do 6 miesi?cy w ciemnym i ch?odnym pomieszczeniu.

Zastosowanie:
Wewn?trznie przy anginach, przezi?bieniach i schorzeniach uk?adu pokarmowego (tak?e przy owrzodzeniach ?o??dka i jelit).

Producent: Pasieka BARC ,33-336 Kamianna

Strona produktu: Propolis - kit pszczeli (z Kamiannej)

Infolinia* 0-123-801-000 (pon.-piąt. w godz.10-18)
*opłata wg stawek operatora