Griposan
Opak.: 30 kaps.

  • ?agodzi objawy (..)
  • ?ród?o naturalnej witaminy C
  • dzia?a napotnie

Sk?adniki aktywne:
Czarny bez (Sambucus nigra L.), dzika ró?a (Rosa canina).
1 kapsu?ka zawiera: 300 mg czarnego bzu, 100 mg dzikiej ró?y.

Sposób u?ycia:
Po 1 kapsu?ce 3 razy dziennie po posi?ku. Dzieci do 12 roku ?ycia 2 razy dziennie po 1 kapsu?ce po posi?ku.

Opis dzia?ania sk?adników:
Czarny bez u?ywany jest od lat w medycynie tradycyjnej przy (....................) Badania naukowe wskazuj?, ?e wyci?g z czarnego bzu zwi?ksza naturaln? odporno?? organizmu i skraca czas rekonwalescencji, bowiem dzi?ki obecno?ci kwasu ursolowego wykazuje dzia?anie (......)
Dzika ró?a jest jednym z najcenniejszych naturalnych ?róde? witaminy C, zawiera tak?e prowitamin? A i witaminy E, B1, B2, P i K. Owoce dzikiej ró?y stosowane s? w zwalczaniu (...), którym towarzyszy podwy?szona temperatura cia?a.

W GripoSanie po??czono ekstrakty z obu tych ro?lin.
Preparat polecany jest dla z?agodzenia objawów (..) . Dzi?ki delikatnemu dzia?aniu moczop?dnemu pomaga wydala? z organizmu toksyny.

Przeciwwskazania:
Dzieci do 3 roku ?ycia.

Uwagi:
Suplement diety. Preparat nie mo?e stanowi? substytutu zró?nicowanej diety.

Strona produktu: GRIPOSAN

Infolinia* 0-123-801-000 (pon.-piąt. w godz.10-18)
*opłata wg stawek operatora