Maca plus Selen

Opak.: 80 kapsu?ek

  • zalecana w stanach os?abienia
  • wspera rekonwalescencj?
  • uzupe?nia niedobór selenu

Suplement diety o w?a?ciwo?ciach wzmacniaj?cych organizm, przeznaczony dla osób doros?ych.

Sk?adniki suplementu diety: wspieraj? uk?ad odporno?ciowy (selen) wspomagaj? zdrowie fizyczne i umys?owe (maca) stymuluj? p?odno?? (maca)

Suplement diety jest zalecany jako uzupe?nienie diety dla osób prowadz?cych aktywny tryb ?ycia zwi?zany zarówno z wysi?kiem fizycznym, jak i umys?owym, a tak?e w stanach os?abienia oraz rekonwalescencji. Cenne w?a?ciwo?ci od?ywcze maki zosta?y uzupe?nione o bioprzyswajalny selen. Selen jest pierwiastkiem chroni?cym komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym. Jest te? niezb?dny dla prawid?owego funkcjonowania uk?adu odporno?ciowego. Suplementacj? selenem zaleca si? szczególnie osobom starszym i os?abionym. Sk?adniki: ekstrakt z korzenia maki 4:1 (Lepidium meyenii), kapsu?ka (?elatyna, woda, barwniki - E 171, E 172), dro?d?e wzbogacone w selen, maltodekstryna, substancja przeciwzbrylaj?ca - E 470b. Sposób u?ycia: 3 razy dziennie po 1 kapsu?ce po posi?ku, popijaj?c p?ynem. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Wa?ne jest stosowanie zbilansowanej i zró?nicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu ?ycia. Suplement diety nie zast?puje zrównowa?onego sposobu ?ywienia i zdrowego trybu ?ycia. Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Przechowywa? w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci. Nie zaleca si? kobietom w ci??y i w okresie karmienia. Przechowywa? w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej. Suplement diety Maca plus Selen – kraj pochodzenia suplementu diety Polska, miejsce pochodzenia sk?adnika maca (Lepidium meyenii) jest inne ni? kraj pochodzenia suplementu diety. Substancje o dzia?aniu od?ywczym i/lub fizjologicznym: Zalecana porcja dzienna (3 kaps.) zawiera: % referencyjnej warto?ci spo?ycia: Czterokrotnie skoncentrowany ekstrakt z korzenia maki (Lepidium meyenii) 217,5 mg - Selen 60 µg 109 Podmiot dzia?aj?cy na rynku: A-Z Medica Sp. z o.o. ul. W?adys?awa IV 13C 80-547 Gda?sk

Sposób u?ycia:
Po 1 kapsu?ce 3 razy dziennie po posi?ku.

Preparat nie mo?e stanowi? substytutu zró?nicowanej diety. Nie nale?y przekracza? zalecanej dawki.

Sk?adniki:
Sproszkowany korze? maki (Lepidium meyenii Walp.), dro?d?e selenowe, E 202 (substancja konserwuj?ca),

Sk?adniki kapsu?ki:
?elatyna, woda, dwutlenek tytanu.

1 kapsu?ka zawiera:
290 mg sproszkowanego korzenia maki, 10 mg dro?d?y selenowych (co odpowiada 20 mcg selenu).

Przechowywa? w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej. Chroni? przed dzie?mi.

Strona produktu: Maca na wzmocnienie

Infolinia* 0-123-801-000 (pon.-piąt. w godz.10-18)
*opłata wg stawek operatora